ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Архангай аймаг
  44
 • Баян-Өлгий аймаг
  51
 • Баянхонгор аймаг
  46
 • Булган аймаг
  52
 • Говь-Алтай аймаг
  47
 • Говьсүмбэр аймаг
  24
 • Дархан-Уул аймаг
  174
 • Дорноговь аймаг
  25
 • Дорнод аймаг
  58
 • Дундговь аймаг
  34
 • Завхан аймаг
  59
 • Орхон аймаг
  136
 • Өвөрхангай аймаг
  40
 • Өмнөговь аймаг
  63
 • Сүхбаатар аймаг
  27
 • Сэлэнгэ аймаг
  74
 • Төв аймаг
  30
 • Увс аймаг
  73
 • Ховд аймаг
  68
 • Хөвсгөл аймаг
  76
 • Хэнтий аймаг
  47