ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Архангай аймаг
  43
 • Баян-Өлгий аймаг
  50
 • Баянхонгор аймаг
  44
 • Булган аймаг
  50
 • Говь-Алтай аймаг
  46
 • Говьсүмбэр аймаг
  23
 • Дархан-Уул аймаг
  174
 • Дорноговь аймаг
  25
 • Дорнод аймаг
  57
 • Дундговь аймаг
  34
 • Завхан аймаг
  58
 • Орхон аймаг
  135
 • Өвөрхангай аймаг
  39
 • Өмнөговь аймаг
  62
 • Сүхбаатар аймаг
  26
 • Сэлэнгэ аймаг
  73
 • Төв аймаг
  29
 • Увс аймаг
  72
 • Ховд аймаг
  66
 • Хөвсгөл аймаг
  75
 • Хэнтий аймаг
  46